มี 2 หลักสูตรบริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ระดับจากTunku Abdul Rahman University College

malaysia

225

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Real Estate Management (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 17 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Real Estate Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS 4 MONTHS

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้