มี 2 หลักสูตรการพัฒนา / การจัดการอสังหาริมทรัพย์ระดับจากTunku Abdul Rahman University College

malaysia

235

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Real Estate Management(Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 ตุลาคม 2019

RM17,500.00 (127,090 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Real Estate Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS 4 MONTHS

เริ่มเรียน - 25 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้