เรียนต่อ มาเลเซีย ที่ Universiti Putra Malaysia (UPM)

malaysia

1080

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Accounting

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (8 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM12,500.00 (฿ 95,314) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Aerospace Engineering

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (8 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM17,500.00 (฿ 133,439) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Agricultural and Biosystems Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (8 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM17,500.00 (฿ 133,439) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Agricultural Science

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 SEMESTERS (4 YEARS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM16,250.00 (฿ 123,908) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Agriculture (Animal Science)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 SEMESTERS (4 YEARS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM16,250.00 (฿ 123,908) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Agriculture (Aquaculture)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 SEMESTERS (4 YEARS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM16,250.00 (฿ 123,908) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (English Language)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 YEARS (7 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (English Literature)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 YEARS (7 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Foreign languages) Majoring in Arabic

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 YEARS (7 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Foreign languages) Majoring in French

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 YEARS (7 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Foreign languages) Majoring in German

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 YEARS (7 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Foreign languages) Majoring in Mandarin

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 YEARS (7 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้