มี 1 หลักสูตรองค์ประกอบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversiti Putra Malaysia (UPM)

malaysia

3120

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

PhD - Doctor of Philosophy in Computer Networks By Research

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 2 YEARS AND A MAXIMUM OF 5 YEARS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้