มี 3 หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรระดับจากUniversiti Putra Malaysia (UPM)

malaysia

1159

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Master of Education (M.Ed) in Curriculum and Instruction

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Minimum of three semesters and a maximum of six semesters

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (M.S) in Curriculum and Instruction By Research

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Minimum of three semesters and a maximum of six semesters

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy in Curriculum and Instruction By Research

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - Minimum of four semesters and a maximum of ten semesters

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้