มี 4 หลักสูตรพลศึกษาระดับจากUniversiti Putra Malaysia (UPM)

malaysia

1168

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Education (Physical Education)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (8 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM12,500.00 (฿ 93,626) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Education (M.Ed) in Physical Education

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Minimum of three semesters and a maximum of six semesters

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (MS) in Physical Education By Research

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Minimum of three semesters and a maximum of six semesters

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy in Physical Education By Research

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - Minimum of four semesters and a maximum of ten semesters

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้