มี 2 หลักสูตรจิตวิทยาด้านการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversiti Putra Malaysia (UPM)

malaysia

3124

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Master of Science (M.S) in Sociology of Education By Research

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Minimum of three semesters and a maximum of six semesters

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Sociology of Education By Research

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - Minimum of four semesters and a maximum of ten semesters

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้