มี 2 หลักสูตรพลังแม่เหล็กไฟฟ้าระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversiti Putra Malaysia (UPM)

malaysia

1621

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Master of Science in Computational Electromagnetics By Research

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Minimum of one year and a maximum of three years

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy in Computational Electromagnetics By Research

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - Minimum of two years and a maximum of five years

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้