มี 2 หลักสูตรสิ่งมีชีวิตในน้ำจืดระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversiti Putra Malaysia (UPM)

malaysia

2965

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Master of Science in Marine and Freshwater Ecosystems By Research

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 - 3 YEARS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Marine and Freshwater Ecosystems By Research

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 - 5 YEARS

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้