มี 2 หลักสูตรพันธุวิศวกรรมระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversiti Putra Malaysia (UPM)

malaysia

1318

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Master of Science in Molecular Biology and Genetic Engineering By Research

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 - 3 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy in Molecular Biology and Genetic Engineering By Research

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 - 5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้