มี 5 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรระดับจากUniversiti Putra Malaysia (UPM)

malaysia

1159

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Agricultural Science

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 SEMESTERS (4 YEARS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM16,250.00 (฿ 121,800) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation Studies for Agricultural Science

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 YEAR (2 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน, ธันวาคม 2021

RM10,000.00 (฿ 74,954) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Agricultural Extension By Research

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 - 3 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Agricultural Technology By Research

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 - 3 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy in Agricultural Technology By Research

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 - 5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้