มี 3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ระดับจากUniversiti Teknologi Malaysia (UTM)

malaysia

351

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Science in Architecture

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 3 YEARS AND MAXIMUM OF 5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Philosophy (Architecture) By Research

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 1 YEAR AND MAXIMUM OF 2 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy (Architecture) By Research

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 2 YEARS AND MAXIMUM OF 3 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้