มี 1 หลักสูตรซอฟท์แวร์บริหารข้อมูลธุรกิจ (การใช้งาน)ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversiti Teknologi Malaysia (UTM)

malaysia

1067

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Master of Science (Business Intelligence and Analytics)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 3 SEMESTERS; MAXIMUM OF 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้