มี 3 หลักสูตรซอฟต์แวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversiti Teknologi Malaysia (UTM)

malaysia

1060

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Master of Philosophy - Sciences By Research

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 3 SEMESTERS; MAXIMUM OF 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 16 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (Business Intelligence and Analytics)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 3 SEMESTERS; MAXIMUM OF 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ph.D - Doctor of Philosophy (Social Sciences) By Research

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS (MAXIMUM 6 YEARS)

เริ่มเรียน - 16 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้