มี 10 หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมระดับจากUniversiti Teknologi Malaysia (UTM)

malaysia

1090

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Science (Industrial Design)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 3 YEARS; MAXIMUM OF 5 YEARS

เริ่มเรียน - 16 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Engineering (Bioprocess Engineering Design) By Mixed-mode

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 96

เริ่มเรียน - 16 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (Education and Development) By Research

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 - 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 16 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (Human Resource Development) by Research

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 - 6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 16 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (Industrial Design) By Research

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM 2 YEARS - MAXIMUM 4 YEARS

เริ่มเรียน - 16 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (Land Administration and Development) By Research

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 16 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (Technical and Vocational Education) By Research

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 - 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 16 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (Engineering Design)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 16 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (Education and Development) By Research

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 8 YEARS (6 - 16 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 16 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (Land Administration and Development) By Research

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 16 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้