มี 6 หลักสูตรวิศวกรรมโยธาระดับจากUniversiti Teknologi Malaysia (UTM)

malaysia

349

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Master of Engineering (MEng) (Civil)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 – 8 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Engineering (MEng) (Geotechnics)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 – 8 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Philosophy (Civil Engineering) By Research

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 3 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy (Civil Engineering) By Research

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - Minimum duration for full time students is six regular semesters

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy (Geotechnical Engineering) By Research

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 6 SEMESTERS; MAXIMUM OF 12 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy (Highway and Transportation Engineering) By Research

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - The minimum duration for full time students is six regular semesters

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้