มี 3 หลักสูตรเคมี (ทั่วไป)ระดับจากUniversiti Teknologi Malaysia (UTM)

malaysia

372

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Master of Education (Chemistry Education)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 - 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Philosophy (Chemistry Education) By Research

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 - 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy (Chemistry Education) By Research

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 8 YEARS (6 - 16 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้