มี 10 หลักสูตรการเงิน / การบัญชี (ทั่วไป)ระดับจากAsia Pacific University of Technology and Innovation (APU)

malaysia

491

5

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

BA (Hons) in Accounting and Finance

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (Hons) in Accounting and Finance with a Specialism in Forensic Accounting

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (Hons) in Accounting and Finance with a Specialism in Forex and Investments

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (Hons) in Accounting and Finance with a Specialism in Internal Audit

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (Hons) in Accounting and Finance with a Specialism in Taxation

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor in Banking and Finance (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor in Banking and Finance (Hons) with a Specialism in Financial Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor in Banking and Finance (Hons) with Specialism in Investment and Risk Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Finance

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, สิงหาคม, พฤศจิกายน 2021

RM36,800.00 (฿ 275,831) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy in Finance

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

RM15,000.00 (฿ 112,431) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้