หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมดที่ Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU) มาเลเซีย

null

1301

18

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

APU Foundation Programme

เข้าชม49ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 YEAR (3 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 6 เมษายน 2020, 13 พฤษภาคม 2020, 21 กันยายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Accounting

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 13 พฤษภาคม 2020, 21 กันยายน 2020

RM23,000.00 (173,139 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Business Administration

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 13 พฤษภาคม 2020, 21 กันยายน 2020

RM23,000.00 (173,139 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Business with Information Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 13 พฤษภาคม 2020, 21 กันยายน 2020

RM23,000.00 (173,139 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Design and Media

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 PLUS YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 13 พฤษภาคม 2020, 9 พฤศจิกายน 2020

RM23,000.00 (173,139 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Electrical and Electronic Engineering

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 13 พฤษภาคม 2020, 21 กันยายน 2020

RM23,000.00 (173,139 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Information and Communication Technology

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 13 พฤษภาคม 2020, 21 กันยายน 2020

RM23,000.00 (173,139 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Information and Communications Technology with Specialism in Data Informatics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 13 พฤษภาคม 2020, 21 กันยายน 2020

RM23,000.00 (173,139 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Information and Communications Technology with Specialism in Interactive Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 13 พฤษภาคม 2020, 21 กันยายน 2020

RM23,000.00 (173,139 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Information and Communications Technology with Specialism in Software Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 13 พฤษภาคม 2020, 21 กันยายน 2020

RM23,000.00 (173,139 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in International Studies

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 PLUS YEARS (5 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 13 พฤษภาคม 2020, 9 พฤศจิกายน 2020

RM23,000.00 (173,139 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเอเชียแปซิฟิคได้คะแนน 5 ดาวในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก, การสอน, โอกาสการได้งานและการไม่แบ่งแยก

  • ตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
  • ได้คะแนนความเป็นเลิศ 5 ดาวในการจัดอันดับ SETARA 2017
  • อันดับ 1 ในเอเชียและมาเลเซียด้านประสบการณ์การเรียนหลากวัฒนธรรม
  • นักศึกษา 12,000 คนจากมากกว่า 130 ประเทศ