หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมดที่ Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU) มาเลเซีย

null

1272

16

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

APU Foundation Programme

เข้าชม54ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 YEAR (3 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Accounting

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

RM23,000.00 (฿ 168,795) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Business Administration

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

RM23,000.00 (฿ 168,795) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Business with Information Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

RM23,000.00 (฿ 168,795) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Design and Media

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 PLUS YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 9 พฤศจิกายน 2020

RM23,000.00 (฿ 168,795) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Electrical and Electronic Engineering

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

RM23,000.00 (฿ 168,795) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Information and Communication Technology

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

RM23,000.00 (฿ 168,795) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Information and Communications Technology with Specialism in Data Informatics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

RM23,000.00 (฿ 168,795) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Information and Communications Technology with Specialism in Interactive Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

RM23,000.00 (฿ 168,795) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Information and Communications Technology with Specialism in Software Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

RM23,000.00 (฿ 168,795) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in International Studies

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 PLUS YEARS (5 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 9 พฤศจิกายน 2020

RM23,000.00 (฿ 168,795) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้