ทั้งหมดที่ HELP University มาเลเซีย

null

42

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

American Degree Program: Biosciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, พฤษภาคม 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM10,000.00 (฿ 74,954) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

American Degree Program: Business

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, พฤษภาคม 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM10,000.00 (฿ 74,954) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

American Degree Program: Computer Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, พฤษภาคม 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM10,000.00 (฿ 74,954) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

American Degree Program: Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, พฤษภาคม 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM10,000.00 (฿ 74,954) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

American Degree Program: Mass Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, พฤษภาคม 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM10,000.00 (฿ 74,954) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

American Degree Program: Psychology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, พฤษภาคม 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM10,000.00 (฿ 74,954) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

American Degree Transfer Program: Actuarial Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, พฤษภาคม 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

American Degree Transfer Program: Arts/Fine Arts

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, พฤษภาคม 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM10,000.00 (฿ 74,954) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้