ทั้งหมดที่ HELP University มาเลเซีย

null

67

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

American Degree Program - Actuarial Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

American Degree Program in Arts/Fine Arts

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 สิงหาคม 2020

RM10,000.00 (฿ 72,632) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

American Degree Program in Biosciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 สิงหาคม 2020

RM10,000.00 (฿ 72,632) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

American Degree Program in Business

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 สิงหาคม 2020

RM10,000.00 (฿ 72,632) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

American Degree Program in Computer Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 สิงหาคม 2020

RM10,000.00 (฿ 72,632) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

American Degree Program in Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 สิงหาคม 2020

RM10,000.00 (฿ 72,632) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

American Degree Program in Mass Communication

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 สิงหาคม 2020

RM10,000.00 (฿ 72,632) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้