เรียนต่อ มาเลเซีย ที่ International Medical University (IMU)

malaysia

962

4

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor Biomedical Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

RM39,100.00 (฿ 297,309) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Dental Surgery (BDS)

เข้าชม35ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 - 5.5 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

RM130,800.00 (฿ 994,577) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 YEARS TO 6.5 YEARS

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, กุมภาพันธ์ 2022

RM108,700.00 (฿ 826,533) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Nursing (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

RM22,100.00 (฿ 168,044) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Nutrition and Dietetics (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

RM48,100.00 (฿ 365,743) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Pharmacy (Hons)

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กันยายน 2021

RM51,200.00 (฿ 389,315) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Biomedical Science

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 TO 4 YEARS

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กันยายน 2021

RM39,100.00 (฿ 297,309) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Chinese Medicine

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 – 5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022, กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Chiropractic

เข้าชม282ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 – 5 YEARS (BACHELOR OF SCIENCE (HONS) IN CHIROPRACTIC (IMU) - 4 YEARS DEGREE FROM PARTNER UNIVERSITIES - 4½ – 5 YEARS)

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, กุมภาพันธ์ 2022

RM62,400.00 (฿ 474,477) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Dietetics with Nutrition

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กันยายน 2021

RM48,100.00 (฿ 365,743) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Medical Biotechnology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กันยายน 2021

RM37,000.00 (฿ 281,341) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Nutrition

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2021

RM40,400.00 (฿ 307,194) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้