ทั้งหมดที่ International Medical University (IMU) มาเลเซีย

null

646

1

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Dental Surgery (BDS)

เข้าชม65ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 - 5.5 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

RM130,800.00 (980,111 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

เข้าชม42ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 YEARS TO 6.5 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, สิงหาคม 2020

RM108,700.00 (814,511 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Nursing (Hons)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

RM22,100.00 (165,600 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Pharmacy (Hons)

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020, กันยายน 2020

RM51,200.00 (383,652 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Biomedical Science

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 TO 4 YEARS

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020, กันยายน 2020

RM39,100.00 (292,984 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Chinese Medicine

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 TO 5 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Chiropractic

เข้าชม120ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - BACHELOR OF SCIENCE (HONS) IN CHIROPRACTIC (IMU) - 4 YEARS DEGREE FROM PARTNER UNIVERSITIES - 4½ – 5 YEARS

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020, มกราคม 2021

RM62,400.00 (467,576 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Dietetics with Nutrition

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 TO 4.5 YEARS

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020, กันยายน 2020

RM48,100.00 (360,423 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Medical Biotechnology

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020, กันยายน 2020

RM39,100.00 (292,984 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Nutrition

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2020

RM40,400.00 (302,725 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Pharmaceutical Chemistry

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กรกฎาคม 2020, กันยายน 2020

RM39,100.00 (292,984 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Psychology

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (DEGREE FROM IMU); 4 - 4.5 YEARS (DEGREE FROM PARTNER UNIVERSITIES)

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กันยายน 2020

RM28,000.00 (209,810 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้