มี 15 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากInternational Medical University (IMU)

malaysia

574

2

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Dental Surgery (BDS)

เข้าชม68ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 - 5.5 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

RM130,800.00 (958,672 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

เข้าชม57ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 YEARS TO 6.5 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

RM108,700.00 (796,695 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Nursing (Hons)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

RM22,100.00 (161,978 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Pharmacy (Hons)

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

RM51,200.00 (375,260 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Chinese Medicine

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 TO 5 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Chiropractic

เข้าชม93ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 - 5.5 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, กุมภาพันธ์ 2020

RM62,400.00 (457,348 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Dietetics with Nutrition

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 TO 4.5 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

RM48,100.00 (352,539 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Nutrition

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

RM40,400.00 (296,104 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Pharmaceutical Chemistry

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, กุมภาพันธ์ 2020

RM39,100.00 (286,576 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Psychology

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS; 4 - 4.5 YEARS (DEGREE FROM PARTNER UNIVERSITIES)

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, กุมภาพันธ์ 2020

RM28,000.00 (205,220 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Master of Pharmacy Practice

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Medical and Health Sciences (By Research)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - Scheduled dates throughout the year

RM21,500.00 (157,580 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้