มี 10 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากInternational Medical University (IMU)

malaysia

609

1

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Dental Surgery (BDS)

เข้าชม69ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 - 5.5 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

RM130,800.00 (951,688 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

เข้าชม53ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 YEARS TO 6.5 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

RM108,700.00 (790,890 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Nursing (Hons)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

RM22,100.00 (160,797 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Pharmacy (Hons)

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2020

RM51,200.00 (372,526 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Chinese Medicine

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 TO 5 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Chiropractic

เข้าชม110ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 - 5.5 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

RM62,400.00 (454,016 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Dietetics with Nutrition

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 TO 4.5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2020

RM48,100.00 (349,971 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Nutrition

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2020

RM40,400.00 (293,946 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Pharmaceutical Chemistry

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

RM39,100.00 (284,488 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Psychology

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS; 4 - 4.5 YEARS (DEGREE FROM PARTNER UNIVERSITIES)

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

RM28,000.00 (203,725 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้