เรียนต่อ มาเลเซีย ที่ INTI International University and Colleges

malaysia

222

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

3+0 BA (Hons) Graphic Design, in Collaboration with Sheffield Hallam University, UK

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, สิงหาคม 2021

RM25,766.66 (฿ 194,871) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

3+0 Bachelor of Engineering (Hons) in Electrical and Electronic Engineering in collaboration with ...

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, สิงหาคม 2021

RM24,126.66 (฿ 182,468) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

3+0 Bachelor of Science (Hons) in Computer Science in collaboration with Coventry University, UK

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, สิงหาคม 2021

RM19,646.66 (฿ 148,586) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

3+0 Bachelor of Science (Hons) in Computing in collaboration with Coventry University

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, สิงหาคม 2021

RM19,646.66 (฿ 148,586) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

3.5+0 BA (Hons) Interior Design, in Collaboration with Sheffield Hallam University, UK

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

4+0 Bachelor of Arts in Communication in Collaboration with Southern New Hampshire University, US

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, สิงหาคม 2021

RM21,135.00 (฿ 159,842) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

4+0 Bachelor of Arts in Psychology in Collaboration with Southern New Hampshire University, US

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, สิงหาคม 2021

RM21,135.00 (฿ 159,842) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

4+0 Bachelor of Science in Business Administration in collaboration with Southern New Hampshire U ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, สิงหาคม 2021

RM21,135.00 (฿ 159,842) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

American University Program (Actuarial Science)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - PROGRAMME CAN BE COMPLETED IN 1+3 OR 2+2

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

American University Program (Biosciences)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - PROGRAMME CAN BE COMPLETED IN 1+3 OR 2+2

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

American University Program (Business)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - PROGRAMME CAN BE COMPLETED IN 1+3 OR 2+2

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

American University Program (Computer Science)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - PROGRAMME CAN BE COMPLETED IN 1+3 OR 2+2

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้