ทั้งหมดที่ INTI International University and Colleges มาเลเซีย

null

427

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

3+0 BA (Hons) Graphic Design, in Collaboration with Sheffield Hallam University, UK

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2020, สิงหาคม 2020

RM25,766.66 (193,928 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

3+0 Bachelor of Engineering (Hons) in Electrical and Electronic Engineering in collaboration with ...

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2020, สิงหาคม 2020, มกราคม 2021

RM24,126.66 (181,584 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

3+0 Bachelor of Science (Hons) in Computer Science in collaboration with Coventry University, UK

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2020, สิงหาคม 2020, มกราคม 2021

RM19,646.66 (147,867 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

3+0 Bachelor of Science (Hons) in Computing in collaboration with Coventry University

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2020, สิงหาคม 2020, มกราคม 2021

RM19,646.66 (147,867 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

3.5+0 BA (Hons) Interior Design, in Collaboration with Sheffield Hallam University, UK

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2020, สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

4+0 Bachelor of Arts in Communication in Collaboration with Southern New Hampshire University, US

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2020, สิงหาคม 2020, มกราคม 2021

RM21,135.00 (159,068 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

4+0 Bachelor of Arts in Psychology in Collaboration with Southern New Hampshire University, US

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2020, สิงหาคม 2020, มกราคม 2021

RM21,135.00 (159,068 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

4+0 Bachelor of Science in Business Administration in collaboration with Southern New Hampshire U ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2020, สิงหาคม 2020, มกราคม 2021

RM21,135.00 (159,068 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

American University Program (Actuarial Science)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - PROGRAMME CAN BE COMPLETED IN 1+3 OR 2+2

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

American University Program (Biosciences)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - PROGRAMME CAN BE COMPLETED IN 1+3 OR 2+2

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

American University Program (Business)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - PROGRAMME CAN BE COMPLETED IN 1+3 OR 2+2

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

American University Program (Computer Science)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - PROGRAMME CAN BE COMPLETED IN 1+3 OR 2+2

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้