มี 4 หลักสูตรหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับจากINTI International University and Colleges

malaysia

243

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Foundation in Arts

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, สิงหาคม 2021

RM19,110.00 (฿ 141,962) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation in Business Information Technology

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, สิงหาคม 2021

RM18,525.00 (฿ 137,617) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation in Design

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 YEAR (3 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, สิงหาคม 2021

RM16,315.00 (฿ 121,199) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation in Science

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, สิงหาคม 2021

RM19,890.00 (฿ 147,757) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้