เรียนต่อ มาเลเซีย ที่ Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)

malaysia

117

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Accountancy (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - 23 มิถุนายน 2021, 3 พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Agricultural Science (Plantation Management) (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 23 มิถุนายน 2021, 3 พฤศจิกายน 2021

RM18,040.00 (฿ 136,871) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Hons) in English for Professional Communication

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 23 มิถุนายน 2021, 3 พฤศจิกายน 2021

RM15,600.00 (฿ 118,359) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Hons) Teaching of English to Speakers of Other Languages (TESOL)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 23 มิถุนายน 2021, 3 พฤศจิกายน 2021

RM14,800.00 (฿ 112,289) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Biotechnology (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 23 มิถุนายน 2021, 3 พฤศจิกายน 2021

RM17,893.33 (฿ 135,758) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business Administration (Honours) in E-Commerce

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 23 มิถุนายน 2021, 3 พฤศจิกายน 2021

RM16,000.00 (฿ 121,394) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business Administration (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 23 มิถุนายน 2021, 3 พฤศจิกายน 2021

RM16,000.00 (฿ 121,394) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Chemical Engineering with Honours

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 23 มิถุนายน 2021, 3 พฤศจิกายน 2021

RM24,383.33 (฿ 184,999) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Civil Engineering with Honours

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 23 มิถุนายน 2021, 3 พฤศจิกายน 2021

RM19,250.00 (฿ 146,052) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Communication (Hons) in Corporate Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 23 มิถุนายน 2021, 3 พฤศจิกายน 2021

RM15,860.00 (฿ 120,331) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Communication (Hons) in Integrated Marketing Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 23 มิถุนายน 2021, 3 พฤศจิกายน 2021

RM15,046.66 (฿ 114,161) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Computer Science (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 23 มิถุนายน 2021, 3 พฤศจิกายน 2021

RM18,000.00 (฿ 136,568) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้