มี 3 หลักสูตรเกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์ระดับจากInfrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)

malaysia

323

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Landscape Architecture

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019

RM20,833.33 (152,335 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Agricultural Science (Plantation Management)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Landscape Architecture

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS 6 MONTHS

เริ่มเรียน - 4 พฤศจิกายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้