มี 3 หลักสูตรทักษะการสื่อสารธุรกิจระดับจากInfrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)

malaysia

130

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Communication (Hons) in Corporate Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 12 เมษายน 2021, 28 มิถุนายน 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

RM15,860.00 (฿ 118,877) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Communication (Hons) in Integrated Marketing Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 12 เมษายน 2021, 28 มิถุนายน 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

RM15,046.66 (฿ 112,781) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Corporate Communication

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 เมษายน 2021, 28 มิถุนายน 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้