มี 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรระดับจากInfrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)

malaysia

127

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Agricultural Science (Plantation Management) (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 12 เมษายน 2021, 28 มิถุนายน 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

RM18,040.00 (฿ 135,121) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Agricultural Science (Plantation Management)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 เมษายน 2021, 28 มิถุนายน 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้