มี 1 หลักสูตรการถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากASIA Metropolitan University

malaysia

49

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Diploma in Medical Imaging

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 YEARS (9 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้