มี 2 หลักสูตรการจัดการศึกษา/วิทยาศาสตร์ระดับจากMultimedia University

malaysia

48

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 1001

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Management (By Research)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 1 – 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, มิถุนายน, พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Philosophy (M.Phil) in Management (By Research)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 - 3 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, มิถุนายน, พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้