มี 1 หลักสูตรวิธีการเรียนรู้ระดับจากMultimedia University

malaysia

41

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 1001

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Master of Multimedia (E-Learning Technologies)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 - 3 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, มิถุนายน, พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้