เรียนต่อ มาเลเซีย ที่ Sunway University

malaysia

2726

30

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

American Degree Transfer Programme

เข้าชม129ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM27,330.00 (฿ 206,694) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (Hons) Contemporary Music (Audio Technology)

เข้าชม40ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021

RM34,920.00 (฿ 264,096) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (Hons) Design Communication

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM34,273.00 (฿ 259,203) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA (Hons) Entrepreneurship

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM33,963.00 (฿ 256,859) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA (Hons) in Advertising and Branding

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM34,280.00 (฿ 259,256) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA (Hons) in Communication

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM30,640.00 (฿ 231,727) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA (Hons) in Digital Film Production

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021

RM33,880.00 (฿ 256,231) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA (Hons) in Interior Architecture

เข้าชม53ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BA (Hons) Music Performance

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021

RM34,980.00 (฿ 264,550) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor (Hons) in Finance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM35,523.00 (฿ 268,657) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business Analytics (Hons)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM35,297.00 (฿ 266,948) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Information Systems (Honours) (Data Analytics)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM33,772.00 (฿ 255,414) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Sunway University

มหาวิทยาลัยระดับท็อป 2 เปอร์เซ็นต์ของโลก (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2021 โดย QS) และระดับท็อป 1.5 เปอร์เซ็นต์ของทวีปเอเชีย

  • วิทยาเขตขนาด 880,000 ตารางฟุตในใจกลางเมือง Sunway
  • ได้คะแนน 5 ดาวในระบบการให้มหาวิทยาลัย QS Stars
  • นักศึกษามากกว่า 26,000 คนจากมากกว่า 100 สัญชาติ
  • ทุนการศึกษามูลค่า 538 ล้านริงกิต - มูลนิธิ Jeffrey Cheah