มี 6 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากSunway University

6278

72

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BSc (Hons) Biomedicine

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 มีนาคม 2019, 14 สิงหาคม 2019

RM27,606.66 (211,241 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc (Hons) in Industrial Statistics

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 มีนาคม 2019, 14 สิงหาคม 2019

RM24,600.00 (188,234 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Actuarial Science (By Research)

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 29 มีนาคม 2019, 28 มิถุนายน 2019, 16 สิงหาคม 2019

RM14,800.00 (113,247 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Biology

เข้าชม12ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 29 มีนาคม 2019, 28 มิถุนายน 2019, 16 สิงหาคม 2019

RM13,240.00 (101,310 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Mathematical Sciences

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 29 มีนาคม 2019, 28 มิถุนายน 2019, 16 สิงหาคม 2019

RM11,600.00 (88,761 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Psychology

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 29 มีนาคม 2019, 28 มิถุนายน 2019, 16 สิงหาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Sunway ได้คะแนน 5 ดาวจากสำนักงานคุณวุฒิการศึกษาแห่งมาเลเซียและคะแนน 5 ดาวจาก QS ในด้านการสอน, โอกาสการได้งานและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • มหาวิทยาลัยระดับท็อป 2.5% ของทวีปเอเชีย
  • มีความร่วมมือระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • มีบริการที่พักนักศึกษาที่สวยงามน่าอยู่
  • มีทุนการศึกษา, เงินทุนและบริการแนะแนวต่างๆ