ทั้งหมดที่ Taylor's University มาเลเซีย

null

361

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Advanced Diploma in Patisserie and Gastronomic Cuisine

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

American Degree Transfer Program - Business Major

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

American Degree Transfer Program - Computer Science Major

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

American Degree Transfer Program - Engineering Major

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

American Degree Transfer Program - Liberal Arts Major

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor in Biotechnology (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) Interior Architecture

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Hons) Accounting and Finance

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Biomedical Science (Hons)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Hons) Banking and Finance

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Hons) Finance and Economics

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Hons) International Business and Marketing

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้