เรียนต่อ มาเลเซีย ที่ Taylor's University

malaysia

311

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Arts (Hons) Accounting and Finance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022, มีนาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022, มีนาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Electrical and Electronic Engineering With Honours

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กุมภาพันธ์ 2022

RM9,924.00 (฿ 75,294) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022, มีนาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Psychology (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022, มีนาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) (Food Science)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022, มีนาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้