มี 1 หลักสูตรองค์ประกอบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversiti Kuala Lumpur (UniKL)

malaysia

1387

7

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Networking Systems

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 มกราคม 2020

RM19,500.00 (141,880 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้