มี 4 หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมระดับจากUniversiti Kuala Lumpur (UniKL)

malaysia

1478

7

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Industrial Design

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019, 24 มกราคม 2020

RM19,500.00 (142,586 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Product Design

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019, 24 มกราคม 2020

RM19,500.00 (142,586 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Engineering Technology in Mechanical Design and Development

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019

RM14,100.00 (103,101 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering Technology (Industrial Automation)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 - 3 YEARS

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019

RM5,000.00 (36,561 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้