มี 12 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากUniversiti Kuala Lumpur (UniKL)

malaysia

1407

18

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Electronic Engineering Technology (Medical Electronics) with Honours

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021

RM19,500.00 (฿ 143,904) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (Honours) in Pharmaceutical Technology

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021

RM30,000.00 (฿ 221,391) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Medical Laboratory Technology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

RM14,700.00 (฿ 108,482) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Medical Science Technology in Environmental Health Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

RM14,700.00 (฿ 108,482) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation in Medical Sciences

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March 2021

RM25,000.00 (฿ 184,493) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Medical Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM 4 SEMESTERS, MAXIMUM 6 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020, มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Pharmacy

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM 4 SEMESTERS, MAXIMUM 8 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020, มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Public Health

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM 2 SEMESTERS, MAXIMUM 4 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020, มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Public Health

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 - 2 YEARS

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy (Medical Sciences)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM 4 SEMESTERS, MAXIMUM 10 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020, มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy (Pharmacy)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM 6 SEMESTERS, MAXIMUM 12 SEMESTERS

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020, มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Medical Science Technology in Environmental Healthcare (Hons.)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021

RM19,500.00 (฿ 143,904) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UniKL ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์และมีวิทยาเขตอยู่ในหลากหลายพื้นที่ของประเทศมาเลเซีย - ใกล้กับแหล่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยด้านการประกอบธุรกิจระดับชั้นนำของมาเลเซีย
  • อันดับ 301 จากมหาวิทยาลัยกว่า 7,000 แห่ง (QS Asia Ranking)
  • รูปแบบการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติพร้อมการทำงานภาคปฏิบัติมากมาย
  • มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยกว่า 100 รายทั่วโลก