มี 2 หลักสูตรวิศวกรรมการปรับอากาศระดับจากUniversiti Kuala Lumpur (UniKL)

malaysia

1385

7

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Air Conditioning and Industrial Refrigeration

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

RM20,300.00 (147,701 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Engineering Technology in Air Conditioning and Refrigeration

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

RM15,400.00 (112,049 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้