มี 5 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากUniversiti Teknologi PETRONAS (UTP)

malaysia

146

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Business Management (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in Management (By Research)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM - 24 MONTHS, MAXIMUM - 60 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2021

RM6,500.00 (฿ 49,563) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation in Technology and Business Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Philosophy (M.Phil) in Management (By Research)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM - 12 MONTHS, MAXIMUM - 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2021

RM4,500.00 (฿ 34,313) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (MSc) in Asset Management and Maintenance (By Coursework)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 SEMESTERS (MAXIMUM 12 MONTHS)

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2021

RM25,000.00 (฿ 190,628) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้