มี 1 หลักสูตรการออกแบบกระบวนการระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversiti Teknologi PETRONAS (UTP)

malaysia

452

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Master of Science (MSc) in Process Integration (By Coursework)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 40 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้