มี 8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากCurtin University, Malaysia

malaysia

126

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

11 June 2021

RM44,344.00 (฿ 335,369) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering (Civil and Construction Engineering) (Honours)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

11 June 2021

RM44,344.00 (฿ 335,369) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering (Electrical and Electronic Engineering) (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

11 June 2021

RM44,344.00 (฿ 335,369) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

11 June 2021

RM44,344.00 (฿ 335,369) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

11 June 2021

RM44,344.00 (฿ 335,369) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering (Petroleum Engineering) (Honours)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

11 June 2021

RM44,344.00 (฿ 335,369) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Doctor of Philosophy (Engineering)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - Minimum period of two years and a maximum period of four years or equivalent

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

11 June 2021

RM44,456.00 (฿ 336,216) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Philosophy (By Research) (Engineering)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Minimum period of one year and a maximum period of two year or equivalent

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

11 June 2021

RM36,736.00 (฿ 277,831) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้