มี 5 หลักสูตรจิตวิทยาระดับจากMonash University Malaysia

null

1898

33

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Psychological Science

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 21 ตุลาคม 2020

RM42,315.00 (308,011 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Psychological Science (Honours)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

RM43,575.00 (317,182 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Psychological Science and Business

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 21 ตุลาคม 2020

RM43,680.00 (317,947 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science in Psychology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 21 ตุลาคม 2020

RM51,135.00 (372,212 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (Psychology) (By Research)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - Over four years

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 21 ตุลาคม 2020

RM46,556.00 (338,881 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Monash มาเลเซีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัย Monash (อันดับ 58 ของโลก) ด้วยพันธมิตรทางอุตสาหกรรมและวิชาการระดับโลก

  • เป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
  • 13 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย Monash มาเลเซียอยู่ในท็อป 100 ของโลก
  • คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพจากทั่วโลก
  • นักศึกษาสามารถเข้าพักในหอพักในราคาที่เอื้อมถึงได้