มี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากMonash University Malaysia

malaysia

2040

41

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Computer Science

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 23 ตุลาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ September 2019

RM44,000.00 (321,732 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science in Genomics and Bioinformatics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 23 ตุลาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ September 2019

RM48,700.00 (356,099 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Software Engineering (Honours)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 23 ตุลาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ September 2019

RM52,300.00 (382,423 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Monash มาเลเซีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัย Monash (อันดับ 58 ของโลก) ด้วยพันธมิตรทางอุตสาหกรรมและวิชาการระดับโลก

  • เป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
  • 13 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย Monash มาเลเซียอยู่ในท็อป 100 ของโลก
  • คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพจากทั่วโลก
  • นักศึกษาสามารถเข้าพักในหอพักในราคาที่เอื้อมถึงได้