มี 8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากMonash University Malaysia

malaysia

1905

34

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Chemical Engineering (Honours)

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 21 ตุลาคม 2020

RM54,915.00 (400,566 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Civil Engineering (Honours)

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 21 ตุลาคม 2020

RM54,915.00 (400,566 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Electrical and Computer Systems Engineering (Honours)

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 21 ตุลาคม 2020

RM54,915.00 (400,566 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Mechanical Engineering (Honours)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 21 ตุลาคม 2020

RM54,915.00 (400,566 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Mechatronics Engineering (Honours)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 21 ตุลาคม 2020

RM54,915.00 (400,566 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Master of Advanced Engineering (Energy and Sustainability)

เข้าชม106ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

RM53,900.00 (393,163 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Master of Engineering Science (Research)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 21 ตุลาคม 2020

RM46,556.00 (339,593 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (Engineering)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - Over four years

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 21 ตุลาคม 2020

RM46,556.00 (339,593 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Monash มาเลเซีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัย Monash (อันดับ 58 ของโลก) ด้วยพันธมิตรทางอุตสาหกรรมและวิชาการระดับโลก

  • เป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
  • 13 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย Monash มาเลเซียอยู่ในท็อป 100 ของโลก
  • คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพจากทั่วโลก
  • นักศึกษาสามารถเข้าพักในหอพักในราคาที่เอื้อมถึงได้