มี 13 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากSwinburne University of Technology (Sarawak Campus)

malaysia

1725

22

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 มีนาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM30,680.00 (223,789 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Accounting and Finance)

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 มีนาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM30,680.00 (223,789 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Accounting)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 มีนาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM30,680.00 (223,789 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Human Resource Management)

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 มีนาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM30,680.00 (223,789 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (International Business)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 มีนาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM30,680.00 (223,789 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Management and Digital Media)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 มีนาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM30,680.00 (223,789 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Management)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 มีนาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM30,680.00 (223,789 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Marketing)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 มีนาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM30,680.00 (223,789 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering (Civil) (Honours)/Bachelor of Business

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM38,736.00 (282,552 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering (Mechanical) (Honours)/Bachelor of Business

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM38,736.00 (282,552 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Diploma of Business Management

เข้าชม41ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 13 เมษายน 2020, 31 สิงหาคม 2020

RM15,600.00 (113,791 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Swinburne Foundation Studies (Business)

เข้าชม67ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 13 เมษายน 2020, 31 สิงหาคม 2020, 5 ตุลาคม 2020

RM24,300.00 (177,251 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ตามการจัดอันดับของ QS World University Rankings มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Swinburne ถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในสัดส่วน 3% ของโลก

  • มาตรฐานการศึกษาออสเตรเลียในราคาที่จับต้องได้
  • เปิดสอนในวิทยาเขตนานาชาติ
  • นักศึกษานานาชาติจากมากกว่า 45 ประเทศ
  • มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่มากกว่า 90%