มี 11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากSwinburne University of Technology (Sarawak Campus)

malaysia

879

12

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering (Chemical) (Honours)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM40,000.00 (฿ 295,188) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering (Civil) (Honours)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM40,000.00 (฿ 295,188) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering (Civil) (Honours)/Bachelor of Business

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM38,736.00 (฿ 285,860) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering (Electrical and Electronic) (Honours)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM40,000.00 (฿ 295,188) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering (Mechanical) (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM40,000.00 (฿ 295,188) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering (Mechanical) (Honours)/Bachelor of Business

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM38,736.00 (฿ 285,860) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering (Robotics and Mechatronics) (Honours)/Bachelor of Computer Science

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM38,736.00 (฿ 285,860) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) - Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - DURATION IS BASED ENTIRELY ON THE PRESENTATION OF A MAJOR THESIS TO THE SATISFACTION OF THE UNIVERSITY’S HIGHER DEGREES COMMITTEE

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

RM35,050.00 (฿ 258,658) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Engineering (Research)

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - DURATION IS BASED ENTIRELY ON THE PRESENTATION OF A MAJOR THESIS TO THE SATISFACTION OF THE UNIVERSITY’S HIGHER DEGREES COMMITTEE

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

RM32,060.00 (฿ 236,593) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Swinburne Foundation Studies (Engineering / Science)

เข้าชม14ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020, 5 ตุลาคม 2020

RM24,300.00 (฿ 179,327) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Engineering (Robotics and Mechatronics) (Honours)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM40,000.00 (฿ 295,188) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Swinburne อยู่ในระดับท็อป 400 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2021 โดย QS

  • มหาวิทยาลัยระดับท็อป 1.5% ของโลก
  • คุณภาพการศึกษาระดับประเทศออสเตรเลียในราคาของประเทศมาเลเซีย
  • วิทยาเขตนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Swinburne
  • อัตราการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า 90%