มี 7 หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมระดับจากSwinburne University of Technology (Sarawak Campus)

malaysia

689

5

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Certificate of Arts (Teaching English to Speakers of Other Languages)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 เดือน

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021

RM10,040.00 (฿ 76,556) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

Graduate Diploma of Arts (Teaching English to Speakers of Other Languages)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021

RM20,080.00 (฿ 153,112) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

Master of Arts (Teaching English to Speakers of Other Languages)

เข้าชม45ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

RM20,080.00 (฿ 153,112) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

Swinburne Foundation Studies (Business)

เข้าชม68ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

RM25,020.00 (฿ 190,780) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Swinburne Foundation Studies (Design)

เข้าชม11ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

RM25,020.00 (฿ 190,780) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Swinburne Foundation Studies (Engineering / Science)

เข้าชม13ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

RM25,020.00 (฿ 190,780) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Swinburne Foundation Studies (Information Technology / Multimedia)

เข้าชม19ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

RM25,020.00 (฿ 190,780) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Swinburne University of Technology (Sarawak Campus)

มหาวิทยาลัย Swinburne อยู่ในระดับท็อป 400 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2021 โดย QS

  • มหาวิทยาลัยระดับท็อป 1.5% ของโลก
  • คุณภาพการศึกษาระดับประเทศออสเตรเลียในราคาของประเทศมาเลเซีย
  • วิทยาเขตนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Swinburne
  • อัตราการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า 90%