มี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับจากThe University of Nottingham Malaysia Campus

malaysia

865

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

BSc (Hons) in Environmental Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

RM46,000.00 (335,538 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

MPhil/MRes/PhD - Doctor of Philosophy in Environmental and Geographical Sciences programmes

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MRES: 1 - 2 YEARS; MPHIL: 1-2 YEARS; PHD: 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

RM57,200.00 (417,234 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

MSc in Occupational Health and Safety Leadership

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 - 2 YEARS FULL-TIME

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

RM53,600.00 (390,974 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้