มี 15 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากUniversity of Nottingham Malaysia

malaysia

1531

7

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BEng/MEng (Hons) in Chemical Engineering

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - BENG - 3 YEARS / MENG - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

RM55,500.00 (฿ 409,573) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BEng/MEng (Hons) in Chemical Engineering with Environmental Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - BENG - 3 YEARS; MENG - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

RM55,500.00 (฿ 409,573) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BEng/MEng (Hons) in Civil Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - BENG - 3 YEARS / MENG - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

RM55,500.00 (฿ 409,573) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BEng/MEng (Hons) in Electrical and Electronic Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - BENG - 3 YEARS; MENG - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

RM55,500.00 (฿ 409,573) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BEng/MEng (Hons) in Mechanical Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - BENG - 3 YEARS; MENG - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

RM55,500.00 (฿ 409,573) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BEng/MEng (Hons) in Mechatronic Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - BENG - 3 YEARS; MENG - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

RM55,500.00 (฿ 409,573) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

MPhil/PhD - Doctor of Philosophy in Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MPHIL: 1 - 2 YEARS; PHD: 3 - 5 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM53,100.00 (฿ 391,862) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

MPhil/PhD - Doctor of Philosophy in Engineering (Civil Engineering)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MPHIL: 1 - 2 YEARS; PHD: 3 - 5 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM53,100.00 (฿ 391,862) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

MPhil/PhD - Doctor of Philosophy in Engineering (Electrical and Electronic Engineering)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MPHIL: 1 - 2 YEARS; PHD: 3 - 5 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM53,100.00 (฿ 391,862) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

MPhil/PhD - Doctor of Philosophy in Engineering (Mechanical, Materials and Manufacturing Engineer ...

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MPHIL: 1 - 2 YEARS; PHD: 3 - 5 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

RM53,100.00 (฿ 391,862) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

MSc in Chemical Engineering

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

RM59,500.00 (฿ 439,092) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

MSc in Civil Engineering

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

RM59,500.00 (฿ 439,092) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Nottingham Malaysia จะมอบการศึกษาที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรในเมืองอันมีชีวิตชีวาที่สุดเมืองหนึ่งของทวีปเอเชีย

  • UNM – มหาวิทยาลัยระดับท็อป 100 ของโลก
  • นักศึกษา 5,500 คนพร้อมอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ 1:17
  • เรียนหลักสูตรของประเทศอังกฤษ 100% ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกลง 25%
  • ผลสำเร็จด้านอาชีพดีสุดในมาเลเซียและศิษย์เก่าทั่วโลก 300,000 คน